Slide background
Slide background
18 Balandžio
FOT_1621a Akcijos DAROM „epidemija“ apima visą Lietuvą!

Skubame pranešti džiugią naujieną: šiuo metu akcijoje DAROM sutinka dalyvauti visos 60 Lietuvos savivaldybių! Iš jų beje, jau yra tokių (Molėtų rajono, Lazdijų rajono, Radviliškio rajono, Panevėžio miesto ir Visagino), kuriose ši aplinkos švarinimo akcija jau įvyko, visos likusios prisijungia kaip ir numatyta – balandžio 26d. Tad šiais metais dalyvaujančių savivaldybių miestų ir miestelių skaičius maksimalus.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja, Generalinė miš­kų urė­di­ja, Valstybinė sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­ba, Re­gio­ni­niai at­lie­kų tvar­ky­mo centrai susivienija vardan bendro tikslo – aplinkos švarinimo. Tam, kad būtų išvengta savivaliautojų bei piktavalių, kurie naudosis šios akcijos pagrindine idėja, akcijoje DAROM šiais metais atsirado naujovė – DAROM patruliai.
DAROM patrulis – tai asmuo, kuris stebės, ar neatsiranda piktavalių, siekiančių pasinaudoti gražia piliečių iniciatyva ir patenkinti savo interesus. DAROM patruliai savo veiklą vykdys ne tik akcijos dieną, DAROM patruliai dar dvi savaitės po akcijos stebės aplinką ir pateiks informaciją centriniam DAROM biurui. DAROM patrulių užfiksuoti pažeidimai bus skelbiami internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt. DAROM patrulių laukia apmokymai ir skiriamoji apranga – DAROM balti marškinėliai bei ženkliukas.
Kviečiame visus neabejingus gamtai bei norinčius padėti sąžiningai įgyvendinti DAROM akciją, registruokitės: patruliai@mesdarom.lt iki balanžio 22 d. 12 val.


Skaityti toliau...
11 Balandžio
Darom patruliai Tapk Darom patruliu

Šių metų balandžio 26 d. startuoja nauja iniciatyva – “Darom patruliai“. Tai išskirtiniai akcijos dalyviai – prižiūrėtojai – kurie stebės, ar neatsiranda piktavalių, siekiančių pasinaudoti gražia piliečių iniciatyva ir patenkinti savo interesus.

Piktavaliai asmenys, kurie balandžio 26 d. trukdys tinkamai įgyvendinti akciją, įskaitant, bet neapsiribojant, piktavališkai veš savo atliekas į jau išvalytas DAROM akcijos teritorijas ar kitaip pažeis atliekų tvarkymo reikalavimus, bus įspėti DAROM patrulių, o atsisakius nutraukti savo neteisėtą veiką ir sutvarkyti teritoriją, informacija apie atliktą pažeidimą bus perduota atitinkamoms teisėtvarkos institucijoms.
DAROM patruliai savo veiklą vykdys ne tik akcijos dieną, DAROM patruliai dar dvi savaitės po akcijos stebės aplinką ir pateiks informaciją centriniam DAROM biurui. DAROM patrulių užfiksuoti pažeidimai bus skelbiami internetinėje svetainėje www.mesdarom.lt.

DAROM patruliu gali tapti: socialiai atsakingas ir mylintis gamtą asmuo nuo 18 metų, Kiekvienam, kuriam bus suteiktas DAROM patrulio vardas, bus įteikti specialiais ženklais pažymėti marškinėliai, bei ženkliukas, taip pat, specialiai apmokyti atlikti šias pareigas.

Nelikite abejingi ir norintys tapti DAROM patruliais, registruokitės: patruliai@mesdarom.lt iki balanžio 22 d. 12 val.


Skaityti toliau...
09 Balandžio
Darom foto DAROM akcijai taria TAIP – 90 proc. Lietuvos savivaldybių!

Skubame pranešti, kad šių metų akcijoje „DAROM“, dalyvauja daugiau nei 90 proc. visų savivaldybių. Prie akcijos įgyvendinimo aktyviai prisideda LR Aplinkos ministerija, Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, ir žinoma pačios savivaldybės.

Stengdamiesi išvengti nesusipratimų, kurie nuolat iškildavo paskirstant atsakomybę organizuojant akciją DAROM, organozatoriai informuoja, kad DAROM akcijoje dalyvauja tik tos savivaldybės, kurios nepaisant ankstyvo pavasario galutine švarinimosi diena renkasi balandžio 26 d. Savivaldybės, kurios organizuojasi švaros mėnesį kitu laiku, yra dar kartą kviečiamos prisijungti prie akcijos iki šios savaitės darbo pabaigos, o nusprendusios to nedaryti, aiškumo dėlei bus registruojamos kaip ne‘DAROM zonomis. Anot organizatorių, taip išvengsime daugybės nensusipratimų, kurie nuolat kildavo dėl skirtingų interpretacijų organizuojant akciją.

„Esame suaugę žmonės ir visi bendrai organizuojam labai didelį projektą, tai akciją DAROM. Septynerių metų patirtis parodė, kad situaciją reikia kreipti kita kryptim, mūsų partnerės savivaldybės puikiai išmano savo darbą ir čia reikalingas aktyvus dialogas, kurį labai smagu, kad pavyko šiais metais atrasti su dar didesne savivaldybių dalimi. Mes, kaip akcijos organizatoriai dirbame iš centrinio biuro ir padedame moderuoti šį didelį darinį, tai nėra lengva. Pas mus savanoriškai dirba taip pat profesionalai, aplinkosaugos ir kitų stričių specialistai, kurie dalinasi patirtimi ir stengiasi suvaldyti vadybinius procesus. Mes šiai dienai užtikrinam viešinimą ir žmonių srautą į numatytus taškus, duodam daugiau laisvės pačioms institucijoms, kurios dalyvauja procese. Akcija yra mūsų visų, tad visi kurie nori dirbti iš centrinio biuro ir paragauti kitokios patirties – mielai kviečiami – teigia VšĮ Mes Darom direktorė Roberta Ažukaitė.

Akcijos metu startuoja nauja iniciatyva – „Darom“ patruliai. Tai išskirtiniai akcijos dalyviai – prižiūrėtojai – kurie stebės ar neatsiranda piktavalių, siekiančių pasinaudoti gražia piliečių iniciatyva ir patenkinti savo interesus. Įvykus pažeidimui „Darom“ patrulis turės pranešti atitinkamai institucijai. Daugiau informacijos apie DAROM PATRULIUS, jau netrukus!

Savivaldybėse atsakingų koordinatorių kontaktus, galite rasti čia: http://www.mesdarom.lt/kontaktai

FB registruotis į DAROM akciją taip mus palaikydami, galite čia: https://www.facebook.com/events/166344146908211/?ref=ts&fref=ts


Skaityti toliau...